Swix I62C Base Cleaner aerosol 150 ml

1100 Black

Effektiv skirens for fjerning av festevoks og klister.

– Skirens spray

– Til rengjøring av ski

kr 99

Beskrivelse

Skirens for rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning. Spray på sålen. fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape. og tørk av med Fiberlene papir. Den aktive ingrediensen i denne skirensen er lav-aromatisk hydrokarbon. som har god effekt på fett og smuss. Boksen har drivgass som ikke skader ozon-laget og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter. Ingen sterk lukt.

Teknisk informasjon

H-nummer: H222, H229, H336, H412, EUH066 FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Spesifikasjoner

Størrelse

150ml

Farge

1100 Black

Omtaler

Spørsmål

Handlekurv
Swix-I62C-Base-Cleaner-aerosol-150-ml-I62C-Lillehammer-Sport-1Swix I62C Base Cleaner aerosol 150 ml