Houdini

Copyrights: Erik Nylander

Maximum experience, zero impact and beyond

Houdini er en svensk firma opprettet i 1993, som lager tekniske og funksjonelle klær medfokus på å gjøre minimal skade for miljøet. Houdini vil hjelpe oss til å oppleve mer, yte bedre, utforske mer, prestere bedre og å nyte mer uten å etterlate noen påvirkning for miljøet.

Houdini har flyttet flesteparten av sine produkter fra en lineær produksjonssyklus til en sirkulær, der produktene kan gjenvinnes. Med en åpen, lidenskapelig og overbevisende innstilling jobber Houdini med et mål om å nå visjonen med maksimal opplevelse og minimal negativ påvirkning på miljøet.